Til læreren

Målet med denne opgave er at lave et projekt for 7. klasse i Þjórsárskóli.Skolen er en lille skole på landet, og eleverne kommer fra gårde med landbrug. Derfor valget af dyr og tema. Dette projekt kan flettes sammen med naturfag og computerundervisning. Det gør en forskel at bruge ting og temaer som eleverne har en relation til. Det er nemmere for dem at forstå og sætte tingene sammen. Jeg har valgt at lave to udgaver af min WebQuest opgave. Den første på en lang side, det gør jeg fordi jeg mener at det er meget nemmere for eleverne at lede efter opgave forklaringerne og internetkilderne. De behøver kun at kører op og ned. Den anden fordi jeg lærte i HI at det er den nyeste måde at lave WebQuest på. Så kan læreren selv vælge.

Målene for dansk undervisning i 7. klasse er delt i 4 dele

Lytte: Eleverne skal lytte til hinanden både i selve gruppearbejdet og siden når alle grupperne forelægger

Læse: De skal læse meget for at finde de oplysninger de skal bruge. Gennemgå kilderne som de har fået udleveret og måske flere som de selv finder.

Skrive: De skal sammen skrive teksten med beskrivelsen af dyret.

Tale: De skal tale sammen imens de arbejder og siden forelægge det for andre.

 

Fra eleverne begynder på opgaven, må regne med 6 timer ( 6x 40 min)og derefter 1 time til at forelægge for din andre elever.

Time 1. : Læreren spørger eleverne om dyr de kender på dansk. Prøver at gøre opgaven interessant. Skriver evt. alle dyrene op,som eleverne nævner. Eleverne åbner computerne og læser opgaven. Giv dem god tid så de finder alt det der er på siden f. eks.hotpotatos og youtube siderne. Inden eleverne begynder på opgaven, skal læreren forklarer dem hvordan det hele vil blive evalueret. Give dem en rubriks(se nedenfor)med nøjagtig beskrivelse af gruppearbejdet og brochuren eller plakaten. Så ved eleverne hvad der forventes af dem. Forløbet af sådan en opgave er vigtig og læreren skal være opmærksom på elevernes arbejdeproces. De sætter sig i grupperne og begynder planlægningen.

Time 2. : Læreren kommer eleverne igang igen, denne time bruges til at kigge på internetkilderne. Læreren holder øje med grupperne for at se hvordan de arbejder. Går rundt og taler med grupperne om det de laver.

Time 3. : Læreren skal passe på at alle grupperne er kommet godt igang og alle har forstået opgaven. Arbejdet forsætter.Læreren går rundt i klassen og taler med eleverne.

Time 4. : Gruppen skriver teksten sammen. Læreren går rundt og hjælper til.

Time 5. : Teksten skrives færdig, og grupperne leder efter billeder. Læreren holder hele tiden øje med arbejdsprocesen, og taler med eleverne.

Time 6. : Grupperne udskriver teksen og billederne og sætter det hele sammen. De beslutter sammen, hvordan de vil forelægge opgaven.

Time 7. : Grupperne forelægger opgaverne for hinanden. Læreren skal passe på at forklare grupperne der lytter,at de spiller en stor rolle. De skal lytte og spørge.

liliege Lili Ege

Hér að neðan fylgir markmið 7.bekkjar í dönsku í Þjórsárskóla, til stuðnings.


Hlustun
- skilji nákvæmlega stuttar setningar, t.d. lýsingar
- geti skilið þegar við hann er talað á skýru og einföldu máli um efni sem tengist daglegu
lífi hans
- geti skilið einfaldar leiðbeiningar og upplýsingar, t.d. í tali kennara, sem varðar
umgengni í skólastofu
- geti skilið aðalatriði í einföldum samtölum tveggja í þar til gerðum hlustunaræfingum
- geti greint heiti og einstök orð, án þess að skilja nákvæmlega, þegar talað er á einföldu
máli um viðfangsefnið
Lestur
- geti lesið stuttan texta án þess að skilja hann til fullnustu í þeim tilgangi að finna í
honum ákveðnar upplýsingar (leitarlestur)
- geti skilið til fullnustu stutta valda texta sem fjalla um efni sem hann þekkir
- geti áttað sig á megininnihaldi í lengri texta sem skrifaður er á léttu máli og með
orðaforða sem tengist efninu
- geti lesið stutta texta með algengum, gagnsæjum orðaforða um efni sem hann þekkir
Ritun
- geti skrifað stuttar kveðjur eða póstkort
- geti skrifað stök orð, t.d orðalista, setningar og örstutta texta með orðaforða úr
efnisflokkum sem fengist er við
Talað mál - frásögn
- geti sagt í stuttu, einföldu máli frá efni sem fjallað hefur verið um
- geti notað orð og orðasambönd, sem hann hefur lært, til að tjá sig um afmörkuð efni
- geti líkt eftir framburði á algengum orðum, orðasamböndum og stuttum setningum
Talað mál - samskipti
- geti unnið samtalsæfingar út frá fyrirmyndum sem fengist hefur verið við
- geti heilsað, kynnt sig og þakkað fyrir sig og afsakað sig með viðeigandi orðalagi
- geti notað grunnorðaforða úr þekktum efnisflokkum, sem fengist hefur verið við, á eigin
forsendum í nýju samhengi
- geti myndað og svarað einföldum spurningum út frá orðaforða sem tengist
viðfangsefninu
- geti myndað einfaldar setningar, t.d. tjáð skoðanir sínar og tilfinningar með einföldu
orðalagi


Námsmarkmið skólans

Námsgögn eru hönnuð í kennslunni: - laus blöð, léttlestrabækur, tónlist, spil og vefsíður
Kennsla og verkefnavinna í vetur mun miðast við að tengd viðfangsefni verði tekin fyrir í
mismunandi námsgreinum á svipuðum tíma, t.d. líkami mannsins er tekinn fyrir samtímis
í náttúrufræði og dönsku. Leitast verður við að nota og tengja útisvæðið við skólann við
kennsluna.

Sådan kunne rubriksen se ud. Her har jeg lavet et eksempel om gruppearbejde. Det er meget personligt hvordan man vælger at bedømme elevernes arbejde. Så jeg foreslår at læreren alting laver sine egne rubriks. Jeg mener ikke man kan overtag dem fra andre. Jeg sætter dette forslag ind, så andre kan få en ide om hvordan jeg arbejder.

gruppearbejde 9-10 7-8 5-6
Samarbejde Alle i gruppe siger deres mening og gruppen lytter og finde en samlet løsning Gruppen arbejder ikke sammen, men taler sammen Gruppemedlemmerne arbejder hver for sig. Følger ikke med i hvad de andre laver
Arbejdesfordeling Gruppen fordeler arbejdet, hjælper hinanden. Gruppen fordeler arbejdet Gruppen fordeler ikke arbejdet,
Arbejdsglæde Gruppen er optaget af at lavet et godt stykke arbejde og få et flot resultat Gruppen arbejder på at lave opgaven, og vil gerne gøre det rigtigt Gruppen arbejder på opgaven, uden større interesse

 

 

hammershojkvinde hammershojvinduet

Vilhelm Hammershøi

Tilbage

© 2010 - Bolette Høeg Koch