De gamle Molbohistorier

Quiz

Vognen kom tom tilbage

Den nye præst i Vistoft skulle have et læs flyttegods kørt hjem fra toldstedet i Ebeltoft, hvortil det var kommet med dampskibet. Så sender han sin karl, en rigtig molbo, ud efter det med en vogn. Men han kommer tilbage med den tomme vogn. Da præsten nu ser det, kommer han ned og siger : „Hvordan er det ,Jens, du har intet på vognen?“ „ nej, jeg skal sige dem, hr. Pastor, jeg kunne jo grangivelig se, at jeg kunne ikke have det altsammen.“