Jeg valgte mine opgave så de passer til mine elever. ringL.A. Ring

Jeg underviser i dansk i 7. klasse. Alle opgaverne her på siden er lavet til mine elever. Jeg har indpasset det til min undervisning og jeg har prøvet det meste på min nuværende 7. klasse. De ved godt at jeg laver det til mit kursus på HI og de synes det er sjovt. Jeg lytter til deres forslag og ændre ting som de peger på.

Jeg bruge ikke mange bøger i min undervisning. Jeg finder tekster og laver opgaver udfra målene som er sat for 7. klasse. Jeg opdeler året i 9 kapitler. Da jeg begyndte på hjemmesiden valgte jeg at lave opgaverne så de passede direkte ind i min læseplan. Jeg kan tage bærbare computere med ind i klassen, og bruge dem samtidigt med andre aktiviteter. Det betyder at jeg kan blande undervisningen, ikke nødvendigvis have rene computer timer. Det synes jeg er en stor fordel.

Jeg er optaget af at vælge temaer og emner der kan vække eleverne interesse. Begynde med dem selv og familien.Forsætte så med området de bor i, landbruget og dyrene. Naturen, skoven i þjórsárdal kommer der efter. Vores skole har været meget aktiv i nyskabelses undervisning så jeg har valgt at have opfinelser som emne. Mad er vigtig, bestille mad og at bede om det man gerne vil have. Skolen og alt hvad der er i klassen er også et nærliggende emne. Jeg bruger lang tid på alfabetet, det er vigtigt at vokalerne bliver rigtig udtalt. Det har stor betydning for hvor meget andre kan forstå at det man siger. Talene tager også lang tid. Vi undersøger også DSBs togplan, det er lidt svært. Mine elever kender ikke til busplaner, her kører enten skolebussen eller mor og far.Udsagnsord er svære, de bøjes forskelligt, så det er godt at få dem gentaget ofte.Når man lære et nyt sprog er det vigtigt at få lidt baggrunds viden med, lidt historie og kultur. Det gør det nemmere at forstå beboerne i landet hvis sprog man er ved at lære.De sidste kapitel handler om tegneserier, det fanger tit elevernes interesse og det er det sidste vi tager inden sommerferien. Det er godt at ende med noget sjovt, jeg håber at de tager det med sig op i 8.klasse og husker på hvor sjovt det var.

Programmerne som vi har lært at bruge, er meget forskellige og i mine øjne ikke lige interessante. Hotpotetos har den fordel at man kan have tekst og billeder, som passer til emnet.Hvor imod ismennt siden er lidt kedelig. Spellmaster giver mange opgaver, som er en fordel. Men udseende er som det er, læreren kan ikke lavet det personligt. Mine elever synes det er sjovt, at det er en konkurence. Jeg synes at miniprojekterne og WebQuest giver gode mulighed for at lave opgaver der passer til klassen. Ideene vi fik til skriveøvelser var meget gode. Jeg glæder mig til at bruge dem fremover. Da jeg skulle vælge emne til de to lyd opgaver, valgte jeg alfabet og dansk historie. Alfabet valgte jeg fordi det er svært at udtale vokalerne og jeg tror at mine elever kan have glæde af at lytte og læse på en gang. I photostory valgt jeg at fortæller lidt om de danske konger. Mange af eleverne har set bryllupper og andre store begivenheder fra kongehuset i fjernsynet. Jeg synes det er vigtigt at de lære noget om Danmarks historie og kultur, den ligger også så tæt på den islandske.

Jeg har nu fået plads på min skoles hjemmeside, så jeg kan lægger alle mine opgaver der ind. Det er jeg rigtig glad for og jeg glæder mig til at holde siden levende.

Med denne korte oversigt håber jeg at i har forstået hvorfor jeg valgt at lave opgaverne som jeg gjorde.

Her neden for er mine kapitler

 

Min familie og jeg.

Ordjagt

Kryds og tværs

Postkort

Send post

Skriv en slutning

Skriv om dig selv

Husdyr og landbrug.

ordjagt

Læs om landbrug og løs opgaven

WebQuest om dyr

Natur, geografi og opfindelser

Læs opskriften og løs opgaven

Byer i Danmark

Bingo med dyr

Mennesket og mad.

test om antonymer

jigword om frugt og grønt

matchword om frugt og grønt

speedword om frugt og grønt

wordweb om frugt og grønt

Alfabet og skole.

pusle

Domino

Det danske alfabet med lyd og en opgave

Tal og tid.

Busser og toge

Tal

Nutid og datid:

Bøj ordene i nutid eller datid

Find det rigtige ord

Fra datid til nutid

Historie og kultur.

Nationalmuseet,

De gamle molbohistorier

Nisser

Løven og musen

Danske konger, historie med lyd

 

Tegneserier

Andeby: jigword, matchword, speedword,wordweb

Lav din egen tegneserie

Tilbage

© 2010 - Bolette Høeg Koch